Nasıl İşitiriz?   İşitme kaybının tam olarak ne olduğunu anlamak için işitme sisteminin fonksiyonlarını anlamak gerekir. Kulağın içindeki sesler basınç çeşitleri veya hava moleküllerinin titreşimleri olarak tanımlanabilirler.Bu titreşimler insan kulağı tarafından algılanan ses dalgalarını oluştururlar.

   Bütün olarak işitme sistemi bizim işitme duyumuzdan sorumludur.Bu sistem akustik ses dalgalarını alır ve onları beyin tarafından yorumlanan sinir kodlarına dönüştürür. İşitme sistemi dört ana bölümden oluşur; dış kulak , orta kulak , iç kulak ve beyine giden sinir yolları.Bu karışık sistem içindeki en ufak problem bile işitme yeteneğinin kaybolmasına neden olabilir.

Dış kulak

   Dış kulak; kulağın dış kıkırdağı ve kulak kanalından oluşur.Kulak kanalının içinde bulunan zar dış kulağı orta kulağa bağlar.Dış kulak; ses dalgalarını alır ve kulağın içine yönlendirir. .Kulak kanalının şekline göre konuşmayı anlamadaki en önemli sesler 5-10dB aralığındadır.Kulak zarı ses dalgasının oluşturduğu basınçla titreşmeye başladığında orta kulak devreye girer.

Orta kulak

   Orta kulak hava ile doludur.Orta kulağı gırtlağa bağlayan östaki borusu orta kulaktaki hava basıncını muhafaza etmeye yaramaktadır.Orta kulakta 3 küçük kemikçik bulunur; çekiç – örs – üzengi.Bu kemikçikler zinciri kulak zarının iç kulağa olan hareketlerini yöneten bir kaldıraç mekanizması oluşturmaktadırlar. Bu kemikçiklere bağlı olan , tensor tympani ve stapedius isimli iki kas vardır.Bu kaslar yüksek bir ses geldiğinde refleks olarak harekete geçerler.Böylelikle yüksek sesler iç kulağa ulaşmadan evvel azalırlar.

İç kulak

   İç kulak iki organı kapsamaktadır; koklea ve denge organı.Koklea (işitme organı) içi sıvı ile dolu bir salyangoza benzediği için aynı zamanda salyangoz olarak adlandırılmıştır. Koklea denge organına bağlıdır.Kokleada iki pencere vardır.Orta kulak kemikçiklerin oval pencereye ulaştırdığı ses titreşimleri,salyangoz içindeki sıvıda dalgalanmaya neden olur. Bu dalgalanma neticesi salyangoz içinde bulunan 15 binden fazla saç hücresi hareketlenir ve bu hareketlenmeyle işitilen ses,işitme sinirleri vasıtasıyla beyne ulaşır.Eğer salyangoz içindeki saç hücreleri herhangi bir nedenden ötürü tahrip olursa tekrar düzeltilmesi mümkün değildir.

Sinir Yolları

   Çok sayıda sinir lifleri iç kulaktaki saç hücrelerine bağlıdırlar. Belli bir çeşit sinir tipleri dürtüleri saç hücrelerinden beyine ulaştırırlar. Ve her iki kulaktan da beynin duyma merkezine giderler. Beyine ulaşana kadar izlenen yol; ilk önce ses dalgalarının dış kulağa girmesi daha sonra bu ses dalgalarının orta kulakta mekanik titreşimlere dönüşmesi ve iç kulakta da dürtülere dönüşmesi ve en sonunda beynin “ses” i algılaması şeklinde oluşur.